Bang Hội Thư Hùng

Top
BANG HỘI THƯ HÙNG

Để nâng cao tinh thần đoán kết của bang hội với nhau BQT JXBISU chính thức khai mở tính năng "BANG HỘI THƯ HÙNG" mỗi tháng một lần. Hãy sát cánh cùng tất cả thành viên trong bang để mang về vinh quang cũng như là những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 31/08/2021 đến 00:00 - 01/10/2021 (tức hết ngày 30/09 bước sang ngày 01/10)

Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi đã vào Bang

Yêu cầu mỗi bang hội phải nộp ít nhất là 6000 Thư Hùng Lệnh mới được tính TOP và phần thưởng

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Bang Hội Thư Hùng

Nộp "Thư Hùng Lệnh"

Xem bảng xếp hạng "Thư Hùng Lệnh"

Nhận phần thưởng xếp hạng "Thư Hùng Lệnh"

Vị trí: Lâm An Bắc (197/184)

Chức năng:

Nộp "Thư Hùng Lệnh"

Xem bảng xếp hạng "Thư Hùng Lệnh"


Thư Hùng Lệnh

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia hoạt động

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Nộp cho NPC "Bang Hội Thư Hùng" để đua TOP Bang Hội
- Mỗi vật phẩm khi nộp sẽ nhận về 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
- Lưu ý: Khi nộp sẽ nộp tất cả Thư Hùng Lệnh có trong hành trang

 Hoạt động nhận Thư Hùng Lệnh

Đạt yêu cầu của các hoạt động mỗi người tham gia sẽ nhận được 1 Thư Hùng Lệnh

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến Trận 21:00 đạt 3000 tích lũy trở lên
Hàng Yêu Phục Ma Hoàn thành Hàng Yêu "Cao Cấp"
Quả Huy Hoàng (Cao) Sử dụng 1 quả được 1 vật phẩm
Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp 40 nhiệm vụ
Vượt ải Vượt thành công ải 21
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
Phong Lăng Độ Giao nộp "Truy Công Lệnh" bên bờ Bắc
Boss Đội Trưởng Người chơi tiêu diệt thành công "Đội Trưởng Thủy Tặc"
Boss Chu Khuyết Người chơi tiêu diệt thành công "Chu Khuyết"
Boss Phản Đồ Người chơi tiêu diệt thành công "Boss Phản Đồ"
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
Vận Chuyển Bao Lương Hoàn thành nhiệm vụ: Vận Chuyển Bao Lương (Đẫm Máu)
Câu Cá Biện Kinh Sử dụng "Cá Tai Tượng" "Cá Chép"
Liên Đấu Người chiến thắng

 Phần thưởng

Thứ hạng Phần thưởng
Hạng 1

3000 Tiền đồng

3000 vạn lượng

30 Long Văn Ngọc Bích

100 Túi May Mắn

Hạng 2

2000 Tiền đồng

2000 vạn lượng

20 Long Văn Ngọc Bích

70 Túi May Mắn

Hạng 3

1000 Tiền đồng

1000 vạn lượng

10 Long Văn Ngọc Bích

50 Túi May Mắn

 

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn