Cập nhật hoạt động: 08/06/2021

Top

 Phong Lăng Độ

Tắt chức năng qua bờ bắc nhanh

Chuyến thuyền: 10:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 vào phút thứ 30 sẽ xuất hiện Boss "Đội Trưởng Thuỷ Tặc" tiêu diệt mang về vô số phần thưởng hấp dẫn:

 Bảo Rương Thủy Tặc

Để sở hữu "Bảo Rương Thủy Tặc" chư vị đại hiệp cần phải tiêu diệt "Boss Đội Trưởng Thủy Tặc" khi tiêu diệt sẽ có tỷ lệ 100% rơi ra và dùng "Chìa Khóa Vàng" bán trên Kỳ Trân Các để mở

Phần thưởng khi mở "Bảo Rương Thủy Tặc":

Phần thưởng Số lượng Tỷ lệ
Quả Huy Hoàng (Trung) 5 100%
Mã bài - Ngựa 80 1 Ngẫu nhiên
Tẩy Tủy Kinh 1 Ngẫu nhiên
Võ Lâm Mật Tịch 1 Ngẫu nhiên

Ngẫu nhiên nhận phần thưởng hạn sử dụng 3 ngày:

Phần thưởng Thuộc tính
Mặt nạ - Kháng Băng

Kháng băng: +15%

Mặt nạ - Kháng Hỏa

Kháng hỏa: +15%

Mặt nạ - Kháng Lôi

Kháng lôi: +20%

Mặt nạ - Kháng Độc

Kháng độc: +15%

Mặt nạ - Phòng Thủ Vật Lý

Phòng thủ vật lý: +15%

Mặt nạ - Vô Cực

Kháng tất cả: +5%

Sinh lực tối đa: +100 điểm

Nội lực tối đa: +100 điểm

Mặt nạ - Huyết Thanh

Sinh lực tối đa: +200 điểm

Nội lực tối đa: +200 điểm

 Boss Chu Khuyết

 Điều kiện để "Chu Khuyết" xuất hiện:

Người chơi tiêu diệt thành công "Boss Đội Trưởng Thủy Tặc" trên bến thuyền 1 và hệ thống sẽ ghi nhận trên máy chủ khi đủ 6 con "Boss Đội Trưởng Thủy Tặc" bị tiêu diệt thành công thì "Boss Chu Khuyết" sẽ xuất hiện. 

Vòng lập: Đủ 6 con "Boss Đội Trưởng Thủy Tặc" bị tiêu diệt thành công thì "Boss Chu Khuyết" sẽ xuất hiện.

Đặc biệt: "Boss Chu Khuyết" không xuất chiêu để giết chư vị đại hiệp, Boss chỉ dùng kỹ năng 120 "Ma Âm Phệ Phách" của Thiên Nhẫn

Hình ảnh Ghi chú

Boss Chu Khuyết

Vị trí: Phong Lăng Độ (bờ bắc) (141/158)

 Phần thưởng

Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận: 10.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Người chơi xung quanh nhận: 5.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Phần thưởng
(Ngẫu nhiên rơi ra)
Tẩy Tủy Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Phi Tốc Hoàn (lễ bao)
Đại Lực Hoàn (lễ bao)
Thủy Tinh (3 loại)
Tinh Hồng Bảo Thạch
Trang bị xanh cấp 10

Phần thưởng người tiêu diệt thành công nhận được:

Phần thưởng Số lượng
Tẩy Tủy Kinh 1
Võ Lâm Mật Tịch 1
Lam Thủy Tinh 1
Lục Thủy Tinh 1
Tử Thủy Tinh 1
Tinh Hồng Bảo Thạch 3
Thiết La Hán  5
Mảnh trang bị An Bang (Ngẫu nhiên) 5

 Trống Khải Hoàn

(Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/trong-bang-hoi.html)

 Tranh đoạt "Trống Khải Hoàn"

(Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/tranh-doat-trong-khai-hoan.html)

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn