Câu Cá Biện Kinh

Top

Sau thời gian tham gia các hoạt động thì phải có những phút giây giải trí, đối với nhiều người, chiến lợi phẩm thu được là cả sự phấn khích. Cảm giác khi cá cắn câu là một điều rất tuyệt. Đó dường như là cả thành quả, là kết quả của bao sự chờ đợi, kiên nhẫn. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Không phải ai đi câu cũng có thể câu được cá. Mọi thứ đều cần có kỹ năng và kinh nghiệm, như cách lựa chọn vị trí ngồi câu, cần câu xịn, mồi câu ngon…

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Ngư Ông

Vị trí: Biện Kinh Phủ (200/195)

Chức năng:

Mua "Cần Câu".


Cần Câu

Nguồn gốc:

Mua tại <NPC Ngư Ông> giá 5 Tiền đồng/vật phẩm

Công dụng:

Sử dụng để câu cá

Sử dụng được 10 lần, sau 10 lần sẽ tự xóa vật phẩm


Cá Sặc

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 100.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Lóc

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 150.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Diêu Hồng

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 200.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Rô

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 250.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Chim

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 300.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Chép

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 500.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)


Cá Tai Tượng

Nguồn gốc:

Nhận được khi dùng "Cần Câu" để câu cá.

Công dụng:

Sử dụng nhận: 750.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 

LƯU Ý
Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng tối đa được 30.000.000 điểm kinh nghiệm

 Phần thưởng

Ngẫu nhiên nhận các vật phẩm bên dưới khi sử dụng:

Phần thưởng
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ
Bách Quả Lộ
Hoa Hồng
Phúc Duyên Lộ (Tiểu,Trung,Đại)
Tiên Thảo Lộ (thường)
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Phi Tốc Hoàn
Đại Lực Hoàn
Thỏi Vàng

 Phần thưởng thêm

Khi sử dụng "Cá Chép" hoặc "Cá Tai Tượng" sẽ có cơ hội ngẫu nhiên nhận được những vật phẩm sau:

Phần thưởng
Mảnh - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
Mảnh - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
Mảnh - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
Mảnh - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
Mảnh - Định Quốc Ô Sa Phát Quán
Mảnh - Hiệp Cốt Tình ý Kết
Mảnh - Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn