Sự kiện 1: Mừng Đại Lễ (30/4 - 1/5)

Top
Sự kiện 1: Mừng Đại Lễ (30/4 - 1/5)

Cách đây 46 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 27/04/2021 đến 00:00 - 18/05/2021 (tức hết ngày 17/05 bước sang ngày 18/05)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tượng Đài

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Chiếc gậy trường sơn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Cuộn Vải

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Tấm áo chiến sĩ"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Hộp Kim Chỉ

Nguồn gốc: Nhận được khi tham gia các hoạt động bên dưới

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Tấm áo chiến sĩ"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Lưỡi Liềm

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân Chương Lao Động"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Lúa Vàng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huân Chương Lao Động"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021


Chiếc gậy Trường Sơn

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Tượng Đài" - 1 Tiền đồng = 2 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Tấm áo chiến sĩ"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Huân Chương Lao Động

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tượng Đài"

Công thức:
+ 1 Lưỡi Liềm
+ 1 Lúa Vàng
+ 5000 lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 600.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Vật phẩm không có thời hạn sử dụng
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn


Tấm áo chiến sĩ

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tượng Đài"

Công thức:
+ 1 Hộp Kim Chỉ
+ 1 Cuộn Vải
+ 1 Chiếc gậy Trường Sơn

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 90 sử dụng không tính giới hạn


Quốc Kỳ - Việt Nam

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Tượng Đài"

Công thức:
+ Mảnh - Quốc Kỳ (Số 1)
+ Mảnh - Quốc Kỳ (Số 2)
+ Mảnh - Quốc Kỳ (Số 3)
+ Mảnh - Quốc Kỳ (Số 4)
+ 20 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Ngẫu nhiên nhận: 5.000.000, 10.000.000, 15.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Trang bị Kim Phong (Vĩnh viễn)

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 18/05/2021
- Giới hạn: 5 vật phẩm/ 1 nhân vật

 Tham gia hoạt động nhận "Hộp Kim Chỉ"

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đội Trưởng Thủy Tặc Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm

 Phần thưởng sử dụng

500 Huân Chương Lao Động
(Tổng sử dụng nhận: 300.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

1000 Tấm áo chiến sĩ
(Tổng sử dụng nhận: 800.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Bảo rương Bí Kíp Đại Thành Bí Kíp (90)
Trung Thành Bí Kíp (90) Huy Chương Chiến Công
Ngựa 80
(Ngẫu nhiên - HSD: 14 ngày)
Mật Tịch Kỹ Năng 90
Mảnh - Quốc Kỳ
(Ngẫu nhiên 1 > 4)
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Thư Đặc Xá Triều Đình
(Tỷ lệ thấp)
../..

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 1000 - Tấm áo chiến sĩ
(Ngẫu nhiên nhận)
5 đến 15 Huy Chương Chiến Công
Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
Xích Thố (Vĩnh viễn)
Phụng Nguyệt Quả Dung
Cống Nguyệt Phù Dung
Định Quốc - Cẩm Nang
Hiệp Cốt - Cẩm Nang
Nhu Tình - Cẩm Nang

Hào Quang (HSD: 30 ngày)
Không có thuộc tính đi kèm

 

Max 2 Loại - Huân Chương Lao Động & Tấm áo chiến sĩ
400.000.000 điểm kinh nghiệm
(400 triệu điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 Công dụng của các vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú
Huy Chương Chiến Công

Dùng để đua TOP tặng Huy Chương Chiến Công

Mật Tịch Kỹ Năng 90

Sử dụng tăng kỹ năng 90 lên 1 cấp, nếu max sẽ không sử dụng được

Nến Bát Trân Phúc Nguyệt

(Trong vòng 30 phút, nhân đôi điểm kinh nghiệm cho toàn bộ thành viên trong tổ đội. Có thể dùng chung được với Tiên Thảo Lộ)

Phụng Nguyệt Quả Dung

Sử dụng nhận 1 điểm Kỹ năng. Tối đa sử dụng 2 cái

Cống Nguyệt Phù Dung

Sử dụng nhận 5 điểm Tiềm năng. Tối đa sử dụng 3 cái

Định Quốc - Cẩm Nang

Mở nhận ngẫu nhiên trang bị Định Quốc (Vĩnh viễn)

Hiệp Cốt - Cẩm Nang

Mở nhận ngẫu nhiên trang bị Hiệp Cốt (Vĩnh viễn)

Nhu Tình - Cẩm Nang

Mở nhận ngẫu nhiên trang bị Nhu Tinh (Vĩnh viễn) - Không có áo

 Quà Mừng Đại Lễ

Vào ngày 30/4 và 1/5 BQT JX Bí Sử gửi đến tất cả nhân sĩ trên toàn cõi võ lâm "Quà Mừng Đại Lễ", có thể di chuyển đến "Cột Cờ" tại (Trung tâm Tương Dương) để nhận phần thường này. Đến hết ngày 1/5 sẽ kết thúc nhận thưởng.

Yêu cầu đẳng cấp 90 trở lên

Phần thưởng "Quà Mừng Đại Lễ"
5 bình Tiên Thảo Lộ (thường)
5 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn