Sự kiện: Đêm Hội Trăng Rằm

Top
Sự kiện 1: Đêm Hội Trăng Rằm

Bánh Trung Thu là hương vị không thể thiếu của rằm tháng Tám. Với những nguyên vật liệu tươi mới thu thập được trên những nẻo đường bôn tẩu, Quý đồng đạo có thể tự tay làm ra những chiếc bánh nhiều hương vị nhờ sự giúp sức của bậc thầy Thợ bánh tài ba tại Tương Dương.

Không chỉ để mùa Trung Thu thêm ngọt ngào thi vị, những chiếc bánh được làm ra từ công sức của nhân sĩ võ lâm còn ẩn chứa những sức mạnh tiềm tàng làm gia tăng công lực bội phần. Quý đồng đạo còn có thể nhận được những phần thưởng hấp dẫn từ Lễ Quan một khi giao tặng cho ông hộp bánh quý.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 21/09/2021 đến 00:01 - 10/10/2021 (tức hết ngày 09/10 bước sang ngày 10/10)

Đối tượng sử dụng: 

Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Nhận vật có đẳng cấp từ 90 trở lên (dành cho anh em tham gia Thiếu Niên Anh Hùng)

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Hằng Nga Tiên Tử

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Đậu Xanh"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Túi Nguyên Liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Bột

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)" "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Trứng

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)" "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Túi đường

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)" "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Nhân Bánh

Nguồn gốc: Nhận được khi "Tham gia các hoạt động bên dưới"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Thường)" "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021


Đậu Xanh

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Hằng Nga Tiên Tử"

1 Tiền đồng = 2 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Bánh Trung Thu (Thường)

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Hằng Nga Tiên Tử"

Công thức:
+ 1 Bột
+ 1 Túi đường
+ 1 Trứng
+ 1 Nhân bánh
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 2.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 115 sử dụng không tính giới hạn (Không áp dụng TNAH)


Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Hằng Nga Tiên Tử"

Công thức:
+ 1 Bột
+ 1 Túi đường
+ 1 Trứng
+ 1 Nhân bánh
+ 1 Đậu xanh

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 3.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/10/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 115 sử dụng không tính giới hạn (Không áp dụng TNAH)

 Tham gia hoạt động nhận "Nhân Bánh"

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đại Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đại Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đội Trưởng Thủy Tặc Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm
Lôi Đài Loạn Chiến

Người chơi tham gia khi chết hoặc kết thúc nhận
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)

 Phần thưởng sử dụng

500 Bánh Trung Thu (Thường)
(Tổng sử dụng nhận: 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

1000 Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)
(Tổng sử dụng nhận: 3.000.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Bảo Rương Bí Kíp Đại Thành Bí Kíp (90)
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Nến Bát Trân Phúc Nguyệt Phú Quý Cẩm Hạp
Mảnh bí điển 1 > 4
(Dùng để ép Sách kỹ năng 120)
Túi May Mắn
(Xem công dụng bên dưới)
Trang bị Định Quốc
(Vĩnh viễn)
Ngọc Bội Nhu Tình
(Vĩnh viễn)
Bảo Rương An Bang Áo Hiệp Cốt
(Vĩnh viễn)
Đá Ngũ Sắc Long Văn Ngọc Bích
Đại Thành Bí Kíp 120 Thiên Long Bảo Rương
Rương Cũ
(Xem công dụng bên dưới)
Thiên Sơn Tuyết Liên
(Tăng ngay đẳng cấp 119)
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
(Tất cả điểm kỹ năng +1 skill 30 ngày)
../..

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 1000 - Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)
(Ngẫu nhiên nhận)
100% nhận được 01 món Thiên Hoàng và ngẫu nhiên trong các vật phẩm dưới
(30) Mảnh - Định Quốc Ô Sa Phát Quán
(30) Mảnh - Ngọc Bội Hiệp Cốt
(30) Mảnh - Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
(20) Mảnh - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
(20) Mảnh - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
(20) Mảnh - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
(20) Mảnh - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(05) Long Văn Ngọc Bích
(1) Thiên Sơn Tuyết Liên
(1) Đại Thành Bí Kíp 120
(1) Nhất Kỷ Càn Khôn (hạn dùng 30 ngày)
(1) Chiến Mã Phi Vân (hạn dùng 30 ngày)
(1) Chiến Mã Bôn Tiêu (hạn dùng 30 ngày)
(1) Thiên Long Bảo Rương

 

Max 2 Loại - Bánh Trung Thu (Thường) & Bánh Trung Thu (Đậu Xanh)
2.000.000.000 điểm kinh nghiệm
(2 tỷ điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 Công dụng của các vật phẩm

Vật phẩm Chức năng
Túi May Mắn Sử dụng nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Ngẫu nhiên nhận thêm mảnh An Bang
Phú Quý Cẩm Hạp Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/phu-quy-cam-hap.html
Hợp thành Trang bị từ 100 Mảnh Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/hop-thanh-trang-bi.html
Rương Cũ Khi sử dụng sẽ nhận được 02-05 lệnh bài Boss Xanh
Long Văn Ngọc Bích Dùng để đổi mảnh HKMP random
Trang Bị Thiên Hoàng Nón, Áo, Nhẫn, NB, DC... tăng may mắn
Thiên Sơn Tuyết Liên Sử dụng lên ngay đẳng cấp 119
(Yêu cầu: Từ cấp 50 > 118)
Thiên Long Bảo Rương Sử dụng nhận ngẫu nhiên:
1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1 2 3
(Yêu cầu có Chìa Khóa Thiên Long mua tại KTC để mở)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn