Điều chỉnh bản đồ mới

Top

Sau bảo trì định kỳ ngày: 11:00 - 16/09/2021 sẽ có một số điều chỉnh về bản đồ mới như sau:

 Điểm kinh nghiệm

Để phù hợp với tất cả cấp độ từ 80 đến 120 tại "Tuyết Sơn Nam""Tuyết Sơn Bắc". BQT tiến hành điều chỉnh lại bảng điểm kinh nghiệm của các cấp độ khi train tại 2 bản đồ trên nhận được như sau:

Lưu ý: Người kết thúc quái sẽ nhận thêm 1500 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Cấp độ Điểm kinh nghiệm
80 7.500 điểm kinh nghiệm
81 8.000 điểm kinh nghiệm
82 8.500 điểm kinh nghiệm
83 9.000 điểm kinh nghiệm
84 9.500 điểm kinh nghiệm
85 đến 95 10.000 điểm kinh nghiệm
96 9.500 điểm kinh nghiệm
97 9.000 điểm kinh nghiệm
98 8.500 điểm kinh nghiệm
99 8.000 điểm kinh nghiệm
100 trở lên 10.000 điểm kinh nghiệm
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn