Sự kiện: Đua TOP Bóng Vàng

Top
Sự kiện 2: Đua TOP "Bóng Vàng"

 Đua TOP sử dụng "Bóng Vàng"

Khi sử dụng đạt mốc giới hạn 1000/1000 Quý nhân sĩ có thể sử dụng tiếp tục để kiếm đồ và đua top nhưng không có điểm Exp

Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ sử dụng 1 vật phẩm cũng cập nhật.

Sau khi kết thúc sự kiện vào 00:00 - 01/08/2021 (tức hết ngày 31/07 bước sang ngày 01/08) thì sử dụng Bóng Vàng sẽ không tính số lượng nữa và đồng thời tổng kết Bảng Xếp Hạng.

 Phần thưởng                                                                                                                        

Thứ hạng Phần thưởng
Hạng 1             

1 bộ Trang bị An Bang (Ngẫu nhiên thuộc tính)

            

1 Tín Vật Môn Phái

            

Chiến mã Bôn Tiêu (Hạn sử dụng 30 ngày)            

Hạng 2             

1 bộ Trang bị Định Quốc (Maxoption)

            

1 Tín Vật Môn Phái

            

Chiến mã Phi Vân (Hạn sử dụng 30 ngày)

Hạng 3             

1 bộ Trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên thuộc tính)

            

1 Tín Vật Môn Phái

                                                                                                                                                                        

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn