Đua TOP Lần 3 - THIÊN LONG

Top

Sau khi ĐUA TOP lần 2 diễn ra được chư vị nhân sĩ đón nhận nhiệt tình BQT JX Bí Sử quyết định sẽ tổ chức thêm Đua TOP Lần 3 với phần thưởng vô cùng giá trị.

 Thời gian và điều kiện

Tất cả nhân sĩ đang cư ngụ tại JX Bí Sử máy chủ "THIÊN LONG".

Bắt đầu từ ngày 27/04/2021

TOP cấp 120 được tính sau khi cập nhật BXH lúc 00:00:01, nếu có >= 02 cao thủ đồng cấp 120, thì tính theo TOP 1 của BXH


Bảng xếp hạng lúc 18:50 - 27/04/2021

 Phần thưởng

Thần Mã - Bôn Tiêu sẽ được bảo hộ với giá 6.000.000 VNĐ

Thứ hạng Phần thưởng
Người thứ 1 1 Thần Mã - Bôn Tiêu (Vĩnh viễn)
3 Tẩy Tủy Kinh
3 Võ Lâm Mật Tịch
Người thứ 2 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
3 Tẩy Tủy Kinh
3 Võ Lâm Mật Tịch
Người thứ 3 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn