Sự kiện 2: Tặng Huân Chương Chiến Công

Top
Sự kiện 2: Tặng "Huân Chương Chiến Công"

 Đua TOP tặng "Huân Chương Chiến Công"

Bảng Xếp Hạng sẽ cập nhật liên tục kể cả quý nhân sĩ tặng 1 vật phẩm cũng cập nhật.

Sau khi kết thúc sự kiện vào 00:00 - 18/05/2021 (tức hết ngày 17/05 bước sang ngày 18/05) thì Cột Cờ sẽ không nhận Huân Chương Chiến Công nữa và đồng thời tổng kết Bảng Xếp Hạng.

 Phần thưởng

Thứ hạng Phần thưởng
Hạng 1

1 Chiến mã - Phi Vân (HSD: 30 ngày)

1 bộ trang bị Định Quốc (Maxoption)

15 Tẩy Tủy Kinh

15 Võ Lâm Mật Tịch

Danh hiệu "Hùng Bá Thiên Hạ" - HSD: 30 ngày

Hạng 2

1 Chiến mã - 80 tùy chọn (HSD: Vĩnh viễn)

1 bộ trang bị Định Quốc (Ngẫu nhiên - Thuộc tính)

10 Tẩy Tủy Kinh

10 Võ Lâm Mật Tịch

Danh hiệu "Thiên Hạ Vô Địch" - HSD: 30 ngày

Hạng 3

1 Chiến mã - 80 tùy chọn (HSD: Vĩnh viễn)

1 bộ trang bị Hiệp Cốt (Ngẫu nhiên - Thuộc tính)

5 Tẩy Tủy Kinh

5 Võ Lâm Mật Tịch

Danh hiệu "Thiên Hạ Vô Song" - HSD: 30 ngày

 

Hình ảnh Thuộc tính

Hùng Bá Thiên Hạ

Sinh lực tối đa: 300 điểm

Nội lực tối đa: 300 điểm

Kháng tất cả: 5%


Thiên Hạ Vô Địch

Sinh lực tối đa: 200 điểm

Nội lực tối đa: 200 điểm

Kháng tất cả: 5%


Thiên Hạ Vô Song

Sinh lực tối đa: 100 điểm

Nội lực tối đa: 100 điểm

Kháng tất cả: 5%

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn