Tuyệt Kỹ 120 - Uy Chấn Giang Hồ

Top

Trước sức mạnh của Thập đại cao thủ và hàng loạt tính năng được điều chỉnh và cập nhật, Chưởng Môn của Thập Đại Môn Phái vô cùng lo lắng cho môn đệ của mình đang bôn tẩu trên giang hồ. Lo rằng uy lực không đủ, khó mà xông pha chiến trận mà phát huy hết sức mạnh của môn phái mà xưng danh thiên hạ.


Chính vì thế, Chưởng môn Thập Đại Môn Phái quyết định trao Vô Tự Thiên Thư của bổn phái cho những đệ tử đã tu luyện đạt đẳng cấp 120 trở lên. Sở hữu được thiên thư tương ứng, quý nhân sĩ sẽ lập tức được truyền thụ Tuyệt Kỹ (Skill) 120 của môn phái sở tại ngay lập tức!

 Thời gian và đối tượng

Thời gian đổi Kỹ năng 120: Khi đủ 5 người chơi đạt 120 trên Bảng Xếp Hạng

Đối tượng: Tất cả nhân sĩ đã gia nhập môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên..

Điều kiện

Vật phẩm yêu cầu:

Cách 1:

1 Bí Điển Môn Phái

200 Tiền đồng

Cách 2:

1 Bí Điển Môn Phái

1 bộ Bí Kíp Môn Phái 90

100 Tiền đồng

 Cách nhận "Mảnh Bí Điển"

Update sẽ có hiệu lực từ ngày 16/07/2021: (Ngẫu nhiên nhận)

Loại Hoạt động nhận được
Mảnh Bí Điển - Số 1

Tiêu diệt: Boss Chu Khuyết, Boss Phản Đồ, Boss Đội Trưởng Thủy Tặc

Mảnh Bí Điển - Số 2

Sử dụng: Bảo rương Thủy Tặc, Hàng Yêu Phục Ma (Cao cấp), Vượt ải (21), Boss Tiểu Hoàng Kim

Mảnh Bí Điển - Số 3

Sử dụng: Quả Hoàng Kim, 40 nhiệm vụ Dã Tẩu (không hủy), Vận Chuyển Bao Lương (Đẫm Máu)

Mảnh Bí Điển - Số 4

Tiêu diệt: Boss Đại Hoàng Kim, Tranh Đoạt Trống Khải Hoàn

 Đổi Bí quyết kỹ năng 120

Sau khi đạt đẳng cấp 120, người chơi mang đầy đủ những vật phẩm yêu cầu như trên đến gặp Thần Bí Thương Nhân tại Tương Dương để đổi

Để đổi Bí kíp 120 thì chọn dòng đối thoại đổi Cách 1 hoặc Cách 2.

Mang đủ vật phẩm sẽ ép được Bí quyết kỹ năng 120

Lưu ý:

- Đổi với cách 2 mỗi nhân vật chỉ có thể ép được 1 lần Bí quyết kỹ năng 120.

 Cách tu luyện kỹ năng 120

Đánh quái thường bằng kỹ năng 90 (% kỹ năng 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % kỹ năng 120 sẽ tăng) (có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp)

Đánh quái trong Vượt ải ..v..v (Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % kỹ năng 120)

 Đổi "Bí Điển Môn Phái"

Người chơi thu thập đủ bốn mảnh bí điển từ 1 > 4 và mang đến Thần bí Thương Nhân tại Tương Dương để hợp thành, chi phí hợp thành là 500 vạn lượng

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn