Sự kiện: Mùa Hè Sôi Động

Top
Sự kiện: Mùa Hè Sôi Động

Mùa Hè Sôi Động hòa theo những trận túc cầu của thế giới, JX Bí Sử góp vui cùng sự kiện sau, tất cả nhân sĩ đều có thể vừa giải trí vui vẻ vừa thăng tiến trong quá trình liễu ngộ võ học trung nguyên lên tầm cao mới, đồng thời không bỏ qua bất kỳ các trận giao tranh hấp dẫn của những đội bóng hàng đầu của thế giới nhé.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 06/07/2021 đến 00:00 - 01/08/2021 (tức hết ngày 31/07 bước sang ngày 01/08)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Đại Sự Lão Lão

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Kiểm tra số lần sử dụng vật phẩm
- Mua "Vàng Lá"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Bóng Da

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bóng Bạc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Ruột Cao Su

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bóng Bạc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Vỏ Bóng Bạc

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bóng Bạc"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Vỏ Bóng Vàng

Nguồn gốc: Nhận được khi "Tham gia các hoạt động bên dưới"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bóng Vàng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021


Vàng Lá

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Đại Sự Lão Lão"

1 Tiền đồng = 2 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Bóng Vàng"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021

 Công thức hợp thành

Giới hạn tối đa nhân vật nhận sử dụng 1000 [Bóng Vàng] nhận được kinh nghiệm từ 1001 trở đi sẽ không nhận được kinh nghiệm. Khi sử dụng [Cúp Vàng] từ 1001 trở đi vẫn nhận được phần thưởng ngẫu nhiên (trừ kinh nghiệm) và tính số lượng đua TOP Bóng Vàng

Áp dụng cho những Nhân vật cấp 100 trở lên:

Ví dụ: Đại hiệp cấp 50 > 99 sử dụng thoải mái Event vẫn có điểm kinh nghiệm, vật phẩm và vẫn tính vào TOP Bóng Vàng, nhưng từ 100 trở lên sẽ bắt đầu tính giới hạn 1000 cái khi đạt giới hạn 1000 cái thì sẽ không còn nhận được điểm kinh nghiệm nữa mà chỉ nhận được vật phẩm.

Hình ảnh Ghi chú

Bóng Bạc

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bóng da
+ 1 Ruột cao su
+ 1 Vỏ bóng bạc
+ 1 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn


Bóng Vàng

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Đại Sự Lão Lão"

Công thức:
+ 1 Bóng da
+ 1 Ruột cao su
+ 1 Vỏ bóng vàng
+ 1 Vàng lá

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 1.500.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 01/08/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 100 sử dụng không tính giới hạn

 Tham gia hoạt động nhận "Vỏ Bóng Vàng"

Ngẫu nhiên nhận từ 20 đến 30 vật phẩm

Hoạt động Yêu cầu
Tống Kim Đại Chiến
(Trận 21:00)
3000 điểm tích lũy trở lên
(Nhận random 30 đến 50 vật phẩm)
Hàng Yêu Phục Ma
(Cao cấp)
Hoàn thành nhiệm vụ
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Tiêu diệt "Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh" hoặc "Thủy Tặc Đầu Lĩnh"
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Phong Lăng Độ Hoàn thành di chuyển qua Bờ Bắc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Vượt qua ải 20
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Vượt ải Hoàn thành vượt qua ải 28
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Tiểu Hoàng Kim Người chơi tiêu diệt thành công Boss Tiểu Hoàng Kim
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Boss Đội Trưởng Thủy Tặc Người chơi tiêu diệt thành công Boss Đội Trưởng Thủy Tặc
(Nhận random 20 đến 30 vật phẩm)
Nhiệm vụ Dã Tẩu Hoàn thành liên tiếp nhiệm vụ - không được hủy
20 Nhiệm vụ liên tiếp - 10 vật phẩm
30 Nhiệm vụ liên tiếp - 30 vật phẩm
40 Nhiệm vụ liên tiếp - 60 vật phẩm

 Phần thưởng sử dụng

500 Bóng Bạc
(Tổng sử dụng nhận: 500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

1000 Bóng Vàng
(Tổng sử dụng nhận: 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Bảo Rương Bí Kíp Đại Thành Bí Kíp (90)
Ngựa 80
(Ngẫu nhiên - HSD: 7 ngày)
Túi May Mắn
(Xem công dụng bên dưới)
Mảnh - Ngọc Bội Hiệp Cốt Phú Quý Cẩm Hạp
Mảnh - Ngọc Bội Nhu Tình Mật Tịch Kỹ Năng 90
Mảnh - Áo Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường Nến Bát Trân Phúc Nguyệt
Phụng Nguyệt Quả Dung Cống Nguyệt Phù Dung
Thư Đặc Xá Triều Đình
(Tỷ lệ thấp)
Mảnh bí điển 1 > 4
(Dùng để ép Sách kỹ năng 120)
Trang bị Định Quốc
(Hạn sử dụng 3 ngày)
Trang bị An Bang
(Hạn sử dụng 3 ngày)
Áo Hiệp Cốt
(Hạn sử dụng 3 ngày)
Ngọc Bội Hiệp Cốt
(Hạn sử dụng 3 ngày)
Bảo Rương An Bang Đại Thành Bí Kíp 120

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 1000 - Bóng Vàng
(Ngẫu nhiên nhận)
100% nhận được 10-20 Túi May Mắn và ngẫu nhiên trong các vật phẩm dưới
(1) Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
(1) Xích Thố (Vĩnh viễn)
(1) Phụng Nguyệt Quả Dung
(1) Cống Nguyệt Phù Dung
(1) Tẩy Tủy Kinh
(1) Võ Lâm Mật Tịch
(20) Mảnh - Định Quốc Ô Sa Phát Quán
(20) Mảnh - Định Quốc Thanh Sa Trường Sam
(20) Mảnh - Ngọc Bội Hiệp Cốt
(20) Mảnh - Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
(20) Mảnh - Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội
(10) Mảnh - An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
(10) Mảnh - An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
(10) Mảnh - An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
(10) Mảnh - An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
(1) Nhu Tình Cẩm Nang

Hào Quang (HSD: 30 ngày)
Không có thuộc tính đi kèm

 

Max 2 Loại - Bóng Bạc & Bóng Vàng
1.000.000.000 điểm kinh nghiệm
(1 tỷ điểm kinh nghiệm cộng dồn)

 Công dụng của các vật phẩm

Vật phẩm Chức năng
Túi May Mắn Sử dụng nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Ngẫu nhiên nhận thêm mảnh An Bang
Phú Quý Cẩm Hạp Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/phu-quy-cam-hap.html
Hợp thành Trang bị từ 100 Mảnh Chi tiết: http://thienlong.jxbisu.net/hop-thanh-trang-bi.html
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn