Cập nhật: Mở rộng phần thưởng Dã Tẩu

Top

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Nhiệm vụ Dã Tẩu từng là một nhiệm vụ huyền thoại được nhiều quý đại hiệp yêu mến, tiếp nối truyền thống đó nhiệm vụ Dã Tẩu trong Võ Lâm Truyền Kỳ, BQT JXBISU cập nhật thêm mốc thưởng của nhiệm vụ để thêm phần hấp dẫn.

Mốc nhiệm vụ Phần thưởng
8000 Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim - Loại 2
9000 Bảo Rương Trang Bị Hoàng Kim - Loại 1
10000 Trang bị Hoàng Kim Môn Phái
(Tự chọn bên dưới - Thuộc tính ngẫu nhiên)

 Trang bị Hoàng Kim

Hình ảnh
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn