Top
Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở VLTK JX Bí Sử đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc - nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm.

Khi di chuyển tại các chiến thuyền này người đông nhưng chỗ thì chật, kẻ thủ ác cũng như thủy tặc giả danh rất nhiều. Hãy "Cẩn thận củi lửa" khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện tham gia

Chuyến Thuyền (phổ thông): Cách mỗi giờ có 1 chuyến.

Chuyến thuyền (đặc biệt): 10h00, 14h00, 16h00, 18h00 và 20h00.

Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.

Điều kiện báo danh:
 - Phổ Thông: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ
 - Đặc Biệt: 01 Lệnh bài Thủy Tặc

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính

Vị trí: Bờ Nam Phong Lăng Độ

 - Thuyền Phu Giáp - bến 1 (144/189)
 - Thuyền Phu Ất - bến 2 (160/181)
 - Thuyền Phu Bính - bến 3 (180/175)

Chức năng: 

- Báo danh & nộp Truy Công Lệnh nhận thưởng.

- Di chuyển nhanh qua bờ Bắc


Lệnh Bài Phong Lăng Độ

Nguồn gốc: 

- Cửa Hàng Tiền Vạn giá 20 Vạn lượng/vật phẩm.

- Hạ quái tại bờ Nam & Bắc ngẫu nhiên nhận.

Công dung: Báo danh tham gia chuyến Phổ Thông.


Truy Công Lệnh

Nguồn gốc: 

- Cửa Hàng Tiền Vạn giá 40 Vạn lượng/vật phẩm.

Kỳ Trân Các giá 2 Tiền đồng/vật phẩm.

Công dung: Báo danh tham gia chuyến Đặc Biệt.

 Hướng dẫn tham gia

 Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.

 Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến: Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lẫn nhau.

 Trong 30 phút đi thuyền:

Hạ NPC Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.

Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến - Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh: Hạ gục nhận Truy Công Lệnh & ngẫu nhiên nhận các phần thưởng.

Phút thứ 30 từ lúc rời bến - Xuất hiện 02 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh (chỉ xuất hiện tại chuyến Đặc Biệt)Hạ gục ngẫu nhiên nhận các phần thưởng vô cùng giá trị.

 
03 loại NPC (tùy chuyến) cần hạ gục khi thuyền rời bến
 

Kết thúc thời gian đi thuyền: Nhanh chóng nộp Truy Công Lệnh tại Thuyền Phu bờ Bắc.

Cách di chuyển về lại bờ Nam:

Đối thoại Thuyền Phu bờ Bắc (cần lộ phí).

Di chuyển qua Mạn Bắc Thảo Nguyên khám phá & di chuyển về bằng đường Lâm Du Quan tại bản đồ này.

 

 Phần thưởng giao truy công lệnh

Khi giao Truy Công Lệnh tại bờ Bắc Phong Lăng Độ nhân sĩ sẽ nhận được ngẫu nhiên nhận được điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

5.000.000, 10.000.000, 15.000.000

 Boss "Đội Trưởng Thuỷ Tặc"

Chuyến thuyền 22:00 sẽ xuất hiện Boss "Đội Trưởng Thuỷ Tặc" tiêu diệt mang về vô số phần thưởng hấp dẫn:

Hình ảnh Ghi chú

Đội Trưởng Thuỷ Tặc

Toạ độ xuất hiện: Bến Thuyền 1 - 202/200

Thời gian xuất hiện: 22:30 - hàng ngày

 

Phần thưởng khi tiêu diệt
(100% nhận được)
Người chơi hoặc tổ đội tiêu diệt nhận:
10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Người chơi đứng xung quanh nhận:
5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 

Phần thưởng khi tiêu diệt
(ngẫu nhiên nhận được)
Tẩy Tuỷ Kinh
Võ Lâm Mật Tịch
Bảo Rương - Bí Kíp
Mã bài - Ngựa 80
Bàn Nhược Tâm Kinh
Thiết La Hán
Tử Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch
Thiên Sơn Bảo Lộ
Quế Hoa Tửu
Tiên Thảo Lộ (Thường)
Tiên Thảo Lộ (Đặc biệt)
Trang bị xanh cấp 10
(Ngẫu nhiên hệ và thuộc tính)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn