Top

 Thời gian & điều kiện tham gia

Sau bảo trì định kỳ ngày 01/10/2021

Yêu cầu đẳng cấp: 60 trở lên

Những nhân vật tham gia "Thiếu Niên Anh Hùng" không được phép sử dụng "Thiên Long Lệnh"

Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ 1 lần. Sau 0:00 hàng ngày sẽ tự động Reset

Lưu ý: Khi muốn làm nhiệm vụ bắt buộc phải đăng ký nhiệm vụ trong lệnh bài, ví dụ nhận nhiệm vụ vào ngày 1/1 mà qua ngày 2/1 mới hoàn thành nhiệm vụ thì phải đến ngày 3/1 mới có thể nhận nhiệm vụ tiếp tục

Hình ảnh Ghi chú

Thiên Long Lệnh

Nguồn gốc: Mua tại "Võ Lâm Truyền Nhân" - Giá: 1000 Tiền đồng

Chức năng:
- Nhận nhiệm vụ Thiên Long Lệnh
- Kiểm tra tiến độ nhiệm vụ
- Nhận thưởng hoàn thành Thiên Long Lệnh
- Nhận thưởng đạt cấp độ (Sẽ tăng thêm trong thời gian tới)

Lưu ý:
- Vật phẩm khi mua sẽ Khóa Vĩnh Viễn và có hạn sử dụng 30 ngày

 

Nhiệm vụ Yêu cầu
Nhiệm vụ Dã Tẩu

Hoàn thành 30 nhiệm vụ (không cần liên tiếp)

Câu Cá

Sử dụng cần câu cá 20 lần

Điểm tích lũy Tống Kim

15.000 điểm tích lũy tống kim

Quả Huy Hoàng

Sử dụng 3 quả Trung hoặc Cao

Truy Công Lệnh

Hoàn thành nhiệm vụ giao Truy Công Lệnh bờ bắc Phong Lăng Độ

 Phần thưởng

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ Thiên Long Lệnh hàng ngày:

Phần thưởng Số lượng
Điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 100 triệu
Long Văn Ngọc Bích 2
Rương Cũ 10

 Phần thưởng thêm

Phần thưởng đạt cấp (thưởng thêm): Mỗi người chỉ nhận được một lần duy nhất

Đạt cấp 110 Số lượng
Tẩy Tủy Kinh 2
Võ Lâm Mật Tịch 2
Phi Vân
(Hạn sử dụng: 15 ngày)
1

 

Đạt cấp 115 Số lượng
Tẩy Tủy Kinh 3
Võ Lâm Mật Tịch 3

 

Đạt cấp 120 Số lượng
Long Văn Ngọc Bích 2
Thiên Long Bảo Rương 1
Bôn Tiêu
(Hạn sử dụng: 30 ngày)
1

 

Đạt cấp 125 Số lượng
Long Văn Ngọc Bích 3
Tín Vật Môn Phái
(Khóa vĩnh viễn)
1
Thiên Long Bảo Rương 1
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn