Điều chỉnh phần thưởng

Top

Để hỗ trợ người chơi mới theo kịp người chơi cũ BQT JX Bí Sử tung ra bản BigUpdate phần thưởng của tất cả các hoạt động hiện có trong trò chơi. Xin mời chư vị đại hiệp cùng tham khảo

 Vượt ải - Thách thức thời gian

Không giới hạn lần nhận

Yêu cầu Dưới cấp 100 Trên cấp 100
Vượt thành công ải 21 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 Nhiệm vụ Dã Tẩu

Không giới hạn lần nhận

Hoàn thành liên tiếp không được hủy (kể cả dùng cơ hội hủy bỏ)

Loại bỏ phần thưởng "Bảo Rương Bí Kíp" khi hoàn thành 40 Dã Tẩu

Yêu cầu Dưới cấp 100 Trên cấp 100
10 nhiệm vụ 5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 2.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
20 nhiệm vụ 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 3.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
30 nhiệm vụ 15.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 5.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
40 nhiệm vụ 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Phần thưởng hoàn thành 40 nhiệm vụ Dã Tẩu
Phú Quý Cẩm Hạp
Ngẫu nhiên nhận thêm: Thiên Sơn Bảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Tiên Thảo Lộ (1 giờ)

 Hàng Yêu Phục Ma

Không giới hạn lần nhận

Yêu cầu Dưới cấp 100 Trên cấp 100
Hoàn thành "Hàng Yêu Sơ cấp" 30.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 15.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Hoàn thành "Hàng Yêu Trung cấp" 40.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Hoàn thành "Hàng Yêu Cao cấp" 50.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 25.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 Quả Huy Hoàng (Trung)

Không giới hạn lần nhận

Yêu cầu Dưới cấp 100 Trên cấp 100
Sử dụng Quả Huy Hoàng 6.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 3.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)

 Truy Công Lệnh - Phong Lăng Độ

Không giới hạn lần nhận

Yêu cầu Dưới cấp 100 Trên cấp 100
Hoàn thành nhiệm vụ 20.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn) 10.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn