Vận Chuyển Bao Lương

Top

Tin cấp báo từ chiến trường kho lương thực đang dần cạn kiệt, binh lính đã gần kiệt sức, triều đình gửi thông cáo rằng nếu vị đại hiệp nào vận chuyển Bao Lương đến điểm tập kết thành công thì sẽ được trọng thưởng.

 Điều kiện tham gia

Thời gian diễn ra: Thứ 2, 4 , 6 hàng tuầnMột ngày sẽ có 2 đợt

Đối tượng tham gia: Đạt đẳng cấp 50 trở lên.

Yêu cầu: Phải mang theo "Bao Lương ủy nhiệm" mua tại Kỳ Trân Các.

Mỗi ngày một nhân vật chỉ có thể hoàn thành 1 lần bảo vệ Bao Lương/ngày, nếu có bị cướp vẫn có thể đem "Bao Lương ủy nhiệm" đến nhận nhiệm vụ cho tới khi nào hoàn thành hoặc hết giờ hoạt động thì thôi.

 Bản đồ La Tiêu Sơn


(Đoạn đường di chuyển)

Tại bản đồ La Tiêu Sơn khi: Đồ sát, Cừu sát, Chết sẽ không lên PK, rớt PK và điểm kinh nghiệm hay là vật phẩm gì (như Hoa Sơn Phái)

Tham gia Vận Lương sẽ có 2 khung giờ như sau:

Đợt 1: Từ 11:00 đến 12:00 (Hoà Bình) (cập nhật thêm ngày 25/06)

Đợt 2: Từ 17:00 đến 17:59 (Hoà Bình)

Đợt 3: Từ 18:00 đến 20:00 (Đẫm Máu)

Khung giờ (Đẫm Máu) khi nhận bao lương nhân vật sẽ tự động chuyển qua dạng PK chiến đấu và có thể bị cướp bất cứ lúc nào.

Khung giờ (Hoà Bình) khi nhận bao lương nhân vật sẽ được đưa về chế độ Phi Chiến Đấu không ai có thể giết được.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Tiếp nhận Bao Lương

Vị trí: La Tiêu Sơn 213/164

Chức năng:

- Tiếp nhận Bao Lương (Hoà bình & Đẫm máu)


Điểm tập kết Bao Lương

Vị trí: La Tiêu Sơn 235/170

Chức năng:

- Giao bao lương

 


Bao Lương Bị Cướp

Khi cướp bao lương của người khác sẽ rơi ra bao lương khi mở sẽ nhận được ngẫu nhiên: 500.000 > 1.000.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)


Bao Lương ủy nhiệm
- Đem vật phẩm này nộp cho "Tiếp nhận Bao Lương" tại La Tiêu Sơn 213/164 để vận chuyển Bao Lương
- Vật phẩm mua tại Kỳ Trân Các với giá 20 tiền đồng

 Tiếp nhận bao lương

Trong thời gian diễn ra hoạt động đại hiệp chỉ cần mang "Bao Lương ủy nhiệm" đến gặp NPC Tiếp nhận Bao Lương để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển bao lương.

Khi tiếp nhận Bao Lương thành công đại hiệp sẽ tự động biến hình thành một NPC khác và được cộng thêm các hỗ trợ sau:

+ Hồi phục mỗi giây 500 sinh lực

+ Kháng tất cả + 25%

+ Tăng sinh lực 3000%

+ Vẫn nhận được các hiệu ứng Buff của Nga My nhưng sẽ không tăng tốc độ di chuyển.

Lưu ý: Khi tiếp nhận Bao Lương nhân vật của đại hiệp sẽ không thể sử dụng các chức năng sau đây:

+ Thoát GAME hoặc rớt mạng sẽ mất Bao Lương

+ Không thể giao dịch

+ Không di chuyển vật phẩm trong hành trang

+ Giảm tốc độ di chuyển.

+ Không thể sử dụng chức năng cừu sát

+ Không sử dụng được các chiêu thức hiện có

+ Trạng thái mặc định Chiến Đấu (không thể thay đổi PK)

+ Không sử dụng được: Thần Hành Phù, Thổ Địa Phù, Tâm Tâm Tương ánh Phù, Phong Vân Chiêu Thư, Cẩm Nang Tân Thủ.

+ Không di chuyển được vào các động trên bản đồ và ngược về Lâm An hoặc Long Tuyền Thôn


(Tiếp nhận bao lương)

Thành công bảo vệ Bao Lương đến điểm tập kết và trả nhiệm vụ thì các hiệu ứng bị cấm bên trên sẽ tự hủy kèm theo đó sẽ nhận được những phần thưởng giá trị


(Hoàn thành vận lương)

 Phần thưởng khi Cướp thành công Bao Lương

Vào khung giờ Đẫm Máu khi bạn tiêu diệt người vận lương sẽ rơi xuống đất 5 Tiền đồng và 1 Bao Lương Bi Cướp.

 Phần thưởng giao bao lương thành công

Đối với khung giờ Hoà Bình thì lượng điểm kinh nghiệm và phần thưởng sẽ không hấp dẫn như khung giờ Đẫm Máu.

Đẳng cấp Khung giờ
(Đẫm Máu)
Khung giờ
(Hoà Bình)
Dưới 100

- 60.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 1 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 1 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh trang bị An Bang
- Mảnh - Nón Định Quốc
- Mảnh - Ngọc bội Hiệp Cốt
- Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình

- 30.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 1 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 1 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh - Nón Định Quốc
- Mảnh - Ngọc bội Hiệp Cốt
- Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình

Trên 100

- 30.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 1 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 1 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh trang bị An Bang
- Mảnh - Nón Định Quốc
- Mảnh - Ngọc bội Hiệp Cốt
- Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình

- 15.000.000 điểm kinh nghiệm (cộng dồn)
- 1 bình Thiên Sơn Bảo Lộ
- 1 bình Quế Hoa Tửu

Ngẫu nhiên nhận thêm:
- Mảnh - Nón Định Quốc
- Mảnh - Ngọc bội Hiệp Cốt
- Mảnh - Ngọc bội Nhu Tình

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn