Đua TOP Lần 2 - THIÊN LONG

Top

Để mang lại tính cạnh tranh trên Bảng Xếp Hạng cao thủ, BQT JX Bí Sử quyết định sẽ tổ chức Đua TOP Lần 2 với phần thưởng vô cùng giá trị. Sau khi kết thúc ĐUA TOP lần 2 sẽ tiếp tục có ĐUA TOP lần 3 với phần thưởng giá trị hơn.

 Thời gian và điều kiện

Tất cả nhân sĩ đang cư ngụ tại JX Bí Sử máy chủ "THIÊN LONG".

Bắt đầu từ ngày 12/03/2021

TOP cấp 105 được tính sau khi cập nhật BXH lúc 00:00:01, nếu có >= 02 cao thủ đồng cấp 105, thì tính theo TOP 1 của BXH


Bảng xếp hạng hiện tại

 Phần thưởng

Thần Mã - Phi Vân sẽ được bảo hộ với giá 3.000.000 VNĐ

Thứ hạng Phần thưởng
Người thứ 1 1 Thần Mã - Phi Vân (Vĩnh viễn)
3 Tẩy Tủy Kinh
3 Võ Lâm Mật Tịch
Người thứ 2 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
3 Tẩy Tủy Kinh
3 Võ Lâm Mật Tịch
Người thứ 3 1 Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh viễn)
1 Tẩy Tủy Kinh
1 Võ Lâm Mật Tịch
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn