Top

Hạt Huy Hoàng và Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở khu vực muôn trùng hiểm trở Hoa Sơn Phái đẫm máu. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

 Thời gian

 12h00 đến 12h30 và 20h00 đến 20h30 (hàng ngày).

 Mỗi khung giờ sẽ có 3 đợt xuất hiện Hạt Huy Hoàng: 12h , 12h10, 12h20 và 20h, 20h10, 20h20.

 Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.

 Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

 Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

 Cách thức tham gia

Hạt Huy Hoàng

  • Vào đúng giờ tại Hoa Sơn Phái sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

  • Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.

  • Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái:

Loại quả Đẳng cấp yêu cầu Nơi sinh trưởng Công dụng
Quả Huy Hoàng 
(Tiểu)
Từ cấp 89 trở xuống Hoa Sơn Phái Sử dụng nhận 500.000 điểm kinh nghiệm 
(không cộng dồn)
 Quả Huy Hoàng 
(Trung)
Từ cấp 90 đến 119 Hoa Sơn Phái Sử dụng nhận 3.000.000 điểm kinh nghiệm 
(không cộng dồn)
Quả Huy Hoàng 
(Cao)
Từ cấp 120 trở lên Hoa Sơn Phái Chưa cập nhật

 

 Lưu ý 

- Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.

- Quả Sơ cấp không thể giao dịch và lập shop.

- Quả Trung cấp và Cao cấp có thể giao dịch, lập shop.

- Nhân vật level 90 trở lên không thể hái và sử dụng quả Sơ cấp.

- Nhân vật dưới 90 và 120 trở lên không thể hái và sử dụng quả Trung cấp.

- Nhân vật dưới 120 không thể hái và sử dụng quả Cao cấp.

Hạt Hoàng Kim

  • Từ Hạt Hoàng Kim sẽ cho Quả Hoàng Kim. Cách hái Quả Hoàng Kim tương tự với Quả Huy Hoàng.
  • Sau khi quả Hoàng Kim xuất hiện và hái sẽ có thanh thời gian chạy bị tấn công sẽ chạy lại từ đầu.
  • Nhân vật từ 120 trở lên mới có thể Hái và sử dụng Quả Hoàng Kim.
  • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.
  • Mỗi ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 1 Quả Hoàng Kim.
Vật phẩm Đẳng cấp yêu cầu Nơi sinh trưởng Công dụng

Hạt Hoàng Kim
120 trở lên Hoa Sơn Phái

Sử dụng nhận xx.000.000 điểm kinh nghiệm 
(không cộng dồn)

Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn