Sự kiện: Mừng ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Top
Sự kiện: Mừng Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh

Ngày 26 tháng 3 hằng năm chính là dịp để cả xã hội cùng nhìn nhận lại sự lớn mạnh, phát triển cũng như vai trò của thế hệ trẻ, thế hệ tương lai trong sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước Việt Nam ngày một giàu, đẹp.

 Thời gian và đối tượng tham gia

Thời gian diễn ra: Từ 17:00 - 26/03/2021 đến 00:00 - 10/04/2021 (tức hết ngày 09/04 bước sang ngày 10/04)

Đối tượng sử dụng: Nhận vật có đẳng cấp từ 50 trở lên

Lưu ý: Trống 2x6 ô hành trang để tham gia sự kiện.

 NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Cột Cờ

Vị trí: Tương Dương (196/202)

Chức năng:
- Hợp thành vật phẩm
- Nhận thưởng đạt mốc
- Mua "Thanh Inox"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Túi nguyên liệu

Nguồn gốc: Nhận được khi hạ quái tại các bản đồ 70 trở lên

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Sử dụng nhận nguyên liệu

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Thanh Tre

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cờ Đoàn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Dải Lụa Màu Đỏ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cờ Đoàn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Cây Kéo

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cờ Đoàn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Kim Chỉ

Nguồn gốc: Nhận được khi mở "Túi Nguyên Liệu"

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Cờ Đoàn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021


Thanh Inox

Nguồn gốc: Mua tại NPC "Cột Cờ" - 1 Tiền đồng = 1 vật phẩm

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Chức năng:
- Hợp thành "Huy Hiệu Đoàn"

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021

 Công thức hợp thành

Hình ảnh Ghi chú

Cờ Đoàn

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Cột Cờ"

Công thức:
+ 2 Thanh Tre
+ 2 Dải Lụa Màu Đỏ
+ 2 Cây Kéo
+ 2 Kim Chỉ
+ 2 vạn lượng

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 100.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Tiên Thảo Lộ, Quế Hoa Tửu, Thiên sơn bảo lộ, Nến bát trân phúc nguyệt

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021
- Giới hạn: 500 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn


Huy Hiệu Đoàn

Nguồn gốc: Hợp thành từ "Cột Cờ"

Công thức:
+ 1 Cờ Đoàn
+ 1 Thanh Inox

Tính chất:
-
Xếp chồng 500 cái / 1 ô
- Có thể bày bán, giao dịch, vứt ra
- Bán shop 0 lượng

Sử dụng nhận: 300.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

Ngẫu nhiên nhận:
- Xem phần thưởng bên dưới.

Lưu ý:
- Chức năng hoạt động đến 00:00 ngày 10/04/2021
- Giới hạn: 1000 vật phẩm/ 1 nhân vật
- Nhân vật dưới cấp 80 sử dụng không tính giới hạn

 Phần thưởng sử dụng

500 Cờ Đoàn
(Tổng sử dụng nhận: 500.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
Quế Hoa Tửu
Thiên Sơn Bảo Lộ

 

1000 Huy Hiệu Đoàn
(Tổng sử dụng nhận: 300.000.000 điểm kinh nghiệm - không cộng dồn)
Phi tốc hoàn (lễ bao) Đại lực hoàn (lễ bao)
Võ Lâm Mật Tịch Tẩy Tuỷ Kinh
Thiết La Hán Bàn Nhược Tâm Kinh
Lam Thủy Tinh Tử Thủy Tinh
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tiên Thảo Lộ (1 giờ) Tiên Thảo Lộ (8 giờ)
Thiên Sơn Bảo Lộ Quế Hoa Tửu
Bách Quả Lộ Phúc Duyên Lộ
Rương Bí kíp Đại Thành Bí Kíp 90

 Thưởng sử dụng đạt mốc

Max 2 Loại - Cờ Đoàn + Huy Hiệu Đoàn
100.000.000 điểm kinh nghiệm (100 triệu exp cộng dồn)
2 trang bị Kim Phong (Ngẫu nhiên)
Đóng
Hướng dẫn nhận code Diễn đàn